Specjalistyczne taśmy do przenośników

Zadania transportowe we współcześnie działających przedsiębiorstwach produkcyjnych i magazynowych wykonywane są przez wyspecjalizowane urządzenia. Dzięki nim możliwe jest sprawne funkcjonowanie i utrzymanie działalności operacyjnej na pożądanym poziomie. Wśród najczęściej wykorzystywanych w firmach urządzeń transportujących są bardzo wydajne podajniki taśmowe z nośnikami różnych typów.

Wydajny transport wewnętrzny w przedsiębiorstwach

nowoczesne taśmy modułoweJak już wspomniano sprawny, dobrze zaprojektowany transport wewnętrzny jest podstawą właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dostarczane przez producentów mediów transportowych urządzenia to bardzo wydajne transportery różnego rodzaju przystosowane do przenoszenia najróżniejszych ładunków. W przypadku podajników taśmowych o ich zdolnościach transportowych decyduje dopasowanie taśm do konkretnych ładunków. Wysoka specjalizacja w tym zakresie optymalizuje procesy transportowe, a dzięki wykorzystaniu do budowy taśm innowacyjnych materiałów możliwa jest praca podajników w najtrudniejszych warunkach środowiska zewnętrznego. Jako przykład zastosowania nietypowych materiałów do budowy nośników są nowoczesne taśmy modułowe. Jest to rodzaj taśm wykonywanych z tworzyw sztucznych (PCV i PU) metodą wtryskową. Taśma powstaje z pojedynczych segmentów ukształtowanych w taki sposób by jak najsprawniej przenosić ładunki. Używając odpowiednich form wtryskowych taśmom modułowym można nadać dowolny kształt w postaci płaskiej taśmy lub z różnorodnymi aplikacjami. Zaletą nowoczesnych taśm modułowych jest bardzo szybka możliwość montaż i demontażu co jest istotne w razie awarii gdyż umożliwia szybką naprawę taśmociągu. Modułowe taśmy są bardzo często stosowane w podajnikach łukowych służących do zmiany kierunku transportu. Bardzo często znajdują one zastosowanie w pasteryzatorach, blanszownikach oraz w procesach zamrażania artykułów spożywczych. Ogromną zaletą taśm modułowych jest możliwość tworzenia bardzo szerokich nośników sięgających nawet dwóch metrów. Za pomocą transporterów zaopatrzonych w taśmy modułowe można przenosić lekkie artykuły spożywcze oraz wyroby przemysłowe o większym ciężarze.  

Stosowane obecnie przenośniki taśmowe to urządzenia o bardzo wyraźnej specjalizacji dostosowane pod każdym względem do specyfiki przenoszonych ładunków oraz warunków środowiska pracy. Dokładny opis transporterów, ich budowy oraz stosowanych specjalistycznych taśm z różnych materiałów znajdziemy na stronach internetowych licznych producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. 

Specjalistyczne taśmy do przenośników
Przewiń na górę