Plejaj.pl

Jeżeli szukasz rozrywki i ciekawych doznań. odwiedź nas !

Mundur wojskowy dawniej i dziś

 

Pojęcie munduru kojarzone jest z wojną i wojskiem, chociaż są  służby cywilne, które umundurowane i częściowo zmilitaryzowane służą celom jak najbardziej pokojowym. Można tu zaliczyć straż pożarną , służbę więzienną, leśników, czy pocztowców. Współcześnie, wszystkie formacje mundurowe dysponują dwoma rodzajami mundurów: roboczy i paradny. Na podstawie dostępnych rycin, opisów i obrazów, można powiedzieć , że w dawnych czasach takich podziałów nie było.

Do czego służy mundur paradny?

mundur ułańskiNa podstawie dawnych opisów i obrazów możemy stwierdzić, że dawne mundury wojskowe były bardzo atrakcyjne i dekoracyjne.  Najbardziej znane i podziwiane są mundury husarii, wyposażone w ogromne skrzydła, aby straszyć wroga. Cały ten mundur był ciężki, zbrojny, zabezpieczający przed ciosami przeciwnika. Była to właściwie  udekorowana zbroja, która chroniła, ale była równocześnie podziwiana i utrwalana na płótnach malarskich. W czasach pózniejszych, inna formacja  i jej strój zyskały podziw i uznanie nie tylko współczesnych. Jest to mundur ułański. Jazda konna, lekka bez ciężkiego sprzętu. Żołnierz wyposażony w lekki sprzęt, jak lance czy szable, miał łatwość poruszania się w walce, a wyposażony w  wysokie czako był niewątpliwe  widoczną personą na polu bitwy. Nie dziwi więc ogromne powodzenie tej formacji, zarówno wśród artystów malarzy, jak i wśród   rekonstruktorów grup wojskowych.  W następnych latach zmienił się charakter wojen, a i ubiór żołnierzy musiał dostosować się do tych zmian, Wojny  stały się techniczne, zaczęto stosować coraz cięższy i skuteczniejszy sprzęt śmiercionośny, wykorzystujący coraz nowocześniejsze techniki. Do takiego pola walki musi być przystosowany mundur polowy, który , co prawda w znikomym stopniu zabezpiecza, ale ma charakter maskujący.  Wojsko to nie tylko pola walki, to również cały paradny rytuał o charakterze propagandowym. Tutaj pojawiają się mundury paradne wszystkich formacji. W róznych kolorach, bogato szamerowane i złocone, strojne i eleganckie, takie co to: „za mundurem panny sznurem”., chociaż ich propagandowym zadaniem nie jest przyciąganie panien, tylko uzupełnianie armii męskim zaciągiem.

Taką role pełnią również grupy rekonstrukcyjne, które stały się bardzo popularne i uświetniają  niemal wszystkie państwowe uroczystości.  Prezentują mundury  historycznych formacji  od najdawniejszych czasów. Taki przegląd  strojów wojskowych, zwykle w odpowiednim anturażu, są pewnego rodzaju zachętą do poznawania historii ale i do zainteresowania się współczesną armią.

 

Mundur wojskowy dawniej i dziś
Przewiń na górę