Plejaj.pl

Jeżeli szukasz rozrywki i ciekawych doznań. odwiedź nas !

Działalność gospodarcza w Niemczech

 

Założenie i prowadzenie firmy poza granicami kraju w ramach Unii Europejskiej jest proste i nie wymaga szczególnych zabiegów formalnych. Od momentu wejścia w życie unijnego przepisu o swobodnym przepływie osób i usług każdy obywatel kraju członkowskiego może starać się o pracę i prowadzić działalność na zasadach uproszczonych. Oznacza to w praktyce, że polski obywatel jest zrównany w prawach z obywatelami krajów, w których zdecyduje się pracować lub prowadzić własny biznes. Wielu naszych rodaków związało swoją przyszłość zarobkową z Niemcami. Bardzo dobra sytuacja gospodarcza naszego zachodniego sąsiada oraz możliwość uzyskania znacznie większych dochodów są głównymi czynnikami przemawiającymi za takim wyborem.

Zarys kosztów prowadzenia własnego biznesu w Niemczech

ile kosztuje prowadzenie firmy w niemczechRozpatrując ile właściwie kosztuje prowadzenie firmy w Niemczech należy wziąć pod uwagę kilka aspektów ponieważ należy uwzględnić wydatki, które należy ponieść przed założeniem firmy oraz już w trakcie. Podstawowym kosztem jaki musimy ponieść przed założeniem firmy to zakup lub wynajem przystosowanego do profilu działalności gospodarczej lokalu. Należy się również liczyć z wydatkami na zakup wyposażenia firmy. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia przyszłych kontroli, które mogą się pojawić wraz z pierwszą wystawioną fakturą. Aby zmniejszać przyszłe koszty i uzyskać dostęp do ulg podatkowych konieczne jest uzyskanie meldunku w Niemczech. Dysponując odpowiednim lokalem oraz dowodem tożsamości można udać się do Gewerbeamt gdzie w ciągu kilku minut dokonamy rejestracji firmy. Koszt tej operacji jest niewielki i wynosi 20 euro. W celu minimalizacji kosztów prowadzenia własnego biznesu należy rozważyć współpracę z biurem doradztwa podatkowego. W Niemczech istnieje duża liczba takich podmiotów nakierowanych na pomoc w tym zakresie obywatelom polskim. Ma to szczególne znaczenie w kontaktach z urzędem skarbowym. Po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Gewerbeamt  przesyła informację o nowym podmiocie do izby rzemieślniczej i handlowej oraz wspomnianego urzędu skarbowego. Tabele określające wysokości podatków w zależności od uzyskiwanych przychodów oraz formy działalności dostępne są w internecie. Należy się również liczyć z opłacaniem stałych składek do izby rzemieślniczej. Lista zawodów w ramach działalności gospodarczej narzucająca opłacanie składek również dostępna jest na stronach internetowych.

O ile w Niemczech nie trzeba płacić obowiązkowo pełnych składek odpowiadającym polskim składkom na ZUS to ubezpieczenie zdrowotne jest obligatoryjne. Każdy przedsiębiorca musi korzystać z obsługi biura księgowego co również generuje wydatki. W tym wypadku również najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z biur doradztwa podatkowego, które zapewnią kompleksową obsługę naszej firmy. Najważniejszym elementem minimalizującym koszty prowadzonej działalności jest znajomość przepisów podatkowych i rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej. Warto więc przystępować do założenia własnej firmy w Niemczech w oparciu o dokładną analizę finansową przedsięwzięcia oraz współpracę z biurem doradztwa podatkowego.

 

Działalność gospodarcza w Niemczech
Przewiń na górę