Plejaj.pl

Jeżeli szukasz rozrywki i ciekawych doznań. odwiedź nas !

Pomieszczenia czyste w przemyśle

 

Jedną z największych oraz najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na świecie jest przemysł farmaceutyczny. Wszyscy chcemy prowadzić życie wolne od chorób i cieszyć się nim jak najdłużej. Przez to zwiększa się konkurencyjność firm farmaceutycznych. Skłania to przedsiębiorstwa do innowacji procesów produkcyjnych, a w rezultacie do poprawy jakości samych produktów i zwiększenia ich ilości. Wymaga to najefektywniejszego wykorzystania przestrzeni, infrastruktury i ciągłego rozwoju umiejętności.

Klasy dla pomieszczeń czystych

obowiązująca klasyfikacja cleanroomW ostatnich latach prowadzenie produkcji wymaga coraz wyższych klasach czystości. Postawą stało się posiadanie tak zwanych cleanroom, ewentualne uzupełnianie istniejących stref czystych o elementy podwyższające klasy czystości i pewność produkcji. Pomieszczenia czyste pozwalają stworzyć stabilne środowisko. Wszelkie parametry fizyczne i chemiczne są w nich stale kontrolowane. Są to między innymi temperatura, wilgotność, ciśnienie, zanieczyszczenia mikrobiologiczne i cząsteczkowe (pyły, kurze). Obowiązująca klasyfikacja cleanroom określa dopuszczalną ilość zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych oraz drobnoustrojów w powietrzu. Zgodnie z normą europejską obowiązującą również w naszym kraju, rozróżnia się 9 klas czystości. Klasy różnią się maksymalnymi wartościami liczby dopuszczalnych cząstek na metr sześcienny. Najlepsza klasa czystości cleanroom to klasa pierwsza. Oprócz wytycznych ISO, pomieszczenia czyste są też klasyfikowane zgodnie z wytycznymi GMP (ang. Good Manufacturing Practice). Według GMP wyróżnia się klasy od A do D. W klasie A panują najbardziej restrykcyjne warunki i w niej wykonywane są najbardziej zaawansowane prace. Tym samym jest to najczystsza klasa w tej klasyfikacji. Pomieszczenia czyste klasyfikowanych jako B są jakby otoczką dla klasy A. Mniej krytyczne etapy technologiczne, jak mysie komponentów, prowadzi się w cleanroom klasy C i D. Klasyfikacja pomieszczeń czystych może odbywać się w trzech stanach – w stanie po wybudowaniu, w stanie spoczynku, w stanie pracy.

Aby cleanroom prawidłowo funkcjonował potrzeba ciągłego dbania o czystość w nim panującą. Zależnie od klasy strefy należy ją wyposażyć w pasujący zestaw środków, umożliwiających realizację tego zadania – nieustanne zachowanie czystości. Ze względu na to stosuje się między innymi maty dekontaminacyjne, rolki czyszczące, ściereczki, mopy, preparaty chemiczne. Przyrządy te muszą spełniać szereg procedur czyszczenia i sprzątania, a także odpowiadać określonym normom.

 

Pomieszczenia czyste w przemyśle
Przewiń na górę