Plejaj.pl

Jeżeli szukasz rozrywki i ciekawych doznań. odwiedź nas !

Audyt fotowoltaiki wykonywany tylko przez doświadczonych specjalistów

Sprawdzenie instalacji fotowoltaicznej pod kątem jej sprawności i wydajności to nie tylko wyraz troski właściciela, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo. Zbadanie prawidłowego działania przydomowej minielektrowni również w odniesieniu do ciągle aktualizowanych wymagań oraz zgodności jej pracy z obowiązującymi przepisami jest normowane prawnie. Kontrole odbywające się co dwa lata są również zalecane przez producentów instalacji jako najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed problemami z uszkodzonym systemem lub nadmiernym, kosztownym i niepotrzebnym zużytkowaniem energii z sieci.

Audyt instalacji powierzmy doświadczonym specjalistom

doświadczony audytor instalacji fotowoltaicznychOcenę sprawności instalacji fotowoltaicznej najlepiej oddać w ręce wykwalifikowanych audytorów. Osoby takie albo pracują samodzielnie albo w połączeniu z instytucjami zajmującymi się dystrybucją oraz montażem paneli. Każda z nich posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektryki, toteż ich ocena jest wiążąca, prawdziwa i obiektywna. Mimo że istnieją pewne standardowe zagadnienia, według których właściciel może oszacować pracę domowej minielektrowni, to jednak jest to ocena niezwykle ogólna i powierzchowna, a to nie pozwala na pełne określenie stanu instalacji. Jedynie doświadczony audytor instalacji fotowoltaicznych może wyszukać wszystkie problemy związane z działaniem instalacji. Jego wskazówki nie tylko pomogą w usprawnieniu słonecznego źródła energii, lecz nawet przyczynią się do uzyskania oszczędności niemożliwych przy złej pracy systemu. Niemniej jednak nie każda kontrola odbywa się całkowicie identycznie i dotyczy tych samych aspektów. Przed zatrudnieniem audytora bardzo dobrze zapytać lub ustalić i wyjaśnić kolejne punkty diagnozowania. Nie dojdzie wówczas do nieprzyjemnych nieporozumień, a właściciel instalacji będzie miał pewność co do prawidłowego funkcjonowania oraz braku jakichkolwiek zagrożeń i niebezpiecznych sytuacji, które może wywołać system.

Audyt instalacji fotowoltaicznej nie jest jedynie przymusem narzuconym odgórnie przez polskie czy unijne prawo. Kontrola i ocena systemów to wyraz rozsądnej troski właściciela o jego dobrobyt i mienie. Uszkodzona, nienaprawiana i niemodernizowana instalacja jest jedynie przyczyną problemów finansowych związanych z nadmiernym użytkowaniem energii z sieci oraz stanowi zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców miejsca, w pobliżu którego się znajduje. Jak wiadomo – instalacja to duże urządzenie elektryczne umieszczone w bliskim sąsiedztwie domostwa, z jednej strony jest bardzo pomocna, z drugiej jednak – niekontrolowana – może być przyczyną wielu problemów.

Audyt fotowoltaiki wykonywany tylko przez doświadczonych specjalistów
Przewiń na górę